• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
saigonstc.company@gmail.com

Dịch vụ tư vấn

Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm thực tế trong hoạt động tư vấn và xây dựng các hệ thống chất lượng, phân tích kiểm nghiệm,Trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn cung cấp các dịch vụ tư vấn sau:

  • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2007
  • Tư vấn thành lập phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm phù hợp theo yêu cầu của các đơn vị.
  • Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.