• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
saigonstc.company@gmail.com

Tin tức

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn thuộc Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Sài Gòn được thành...

Chi tiết
Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Trung tâm phân tích Kỹ thuật cao Sài Gòn được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại và có chức năng...

Chi tiết