• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
saigonstc.company@gmail.com

Khóa học

Phân tích thực phẩm bằng kỹ thuật cao
Từ 02-09/03/2016

Phân tích thực phẩm bằng kỹ thuật cao

Hội Khoa học và Công nghệ thực phẩm Việt Nam (VAFoST) phối hợp với Trung tâm Phân tích kỹ thuật cao Sài...

Chi tiết