• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
saigonstc.company@gmail.com

Khóa học

Phân tích thực phẩm bằng kỹ thuật cao

18-05-2017
Khai giảng: Từ 02-09/03/2016
Đăng ký

Hội Khoa học và Công nghệ thực phẩm Việt Nam (VAFoST) phối hợp với Trung tâm Phân tích kỹ thuật cao Sài Gòn tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế Propak 2016